Ryby-špeciality
Ryby-špeciality
Ryby-špeciality
rybyspeciality.sk
rybyspeciality.sk
rybyspeciality.sk

Dostupnosť a kvalita rýb

Dostupnosť a kvalita morských rýb.

 

Existuje veľa faktorov ovplyvňujúcich dostupnosť rýb na trhu. Medzi najdôležitejšie patria sezónnosť výlovov a počasie. V čase najvyššej dostupnosti (viď. tabuľka) zvyknú ceny na trhoch klesať, no nie je to nemenné pravidlo. U chovaných rýb býva dostupnosť a cenová hladina relatívne stála počas celého roku.

 

Ryby, taktiež ako mnohé ostatné potravinárske komodity, majú časové obdobia, čo sa týka kvality mäsa. Na rozdiel od suchozemských živočíchov ukladajú ryby svoje energetické rezervy vo vrstvách tukových tkanív. Vo fáze dospievania ukladajú ryby svoju energiu do týchto tkanív a z kulinárskeho hľadiska je v tomto období mäso najkvalitnejšie. V čase rozmnožovania a migrácie využívajú ryby túto nahromadenú energiu. Mäso rýb po výtere je chudé a „kašovité“.

Na kvalitu svaloviny môže taktiež vplývať teplota vody. Kapor má najkvalitnejšiu svalovinu v zimných mesiacoch. Počas príjmu potravy cez letné mesiace, je svalovina riedka a často v nej cítiť „bahennú“ príchuť. Príchuť je spôsobená príjmom potravy spolu so sinicamy.

Pstruh dúhový chovaný na Slovensku, alebo v Alpách má taktiež kvalitnejšiu svalovinu, ako pstruhy chované v teplejších oblastiach Turecka či Španielska. Je to spôsobené odchovom v chladnejších a čistejších vodách, čím sa odchov predlžuje  aj o 3 mesiace. Svalovina je však pevnejšia a chutnejšia.

 

 

Nasledujúca tabuľka určuje mesiace kedy by daný druh ryby mal byť v najlepšej kondícii a kvalite a obdobie je označené písmenom K. Priemerná kvantita odlovu je označená farebne. Na množstvo odlovu vplývajú aj také faktory ako je výter, niektoré ryby sa v tomto období nelovia alebo odlovy sú zakázane.

názov ryby alternatíva Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
 Ančovičky šproty                        
    
    
    
     
     
     
     
     
 Treska  treskovité druhy       
     
     
    
    
 K   K  
K    K         
     
     
 Sv. Peter  0       
     
     
    
    
    
    
     
     
     
     
     
 Makrela  harring       
     
     
    
    
    
    
     
     
     
     
     
 Morský čert  0  K    K    K    K        
    
    
     
     
 K   K    K   
 Morský čert baby  0       
     
     
    
    
    
    
     
     
     
     
    
 Krab  0       
     
     
    
    
    
    
     
     
     
     
     
 Chobotnica  kalmár,sépia       
     
     
    
    
    
    
     
     
     
     
     
 Sépia  kalmár       
     
     
    
    
    
    
     
     
     
     
     
 Kalamár  sépia,chobotnica  K    K         
    
    
    
    
     
     
     
   K    K
 Sardinky  harring  K    K   
K    K        
    
    
     
     
   K K   
K   
 Kambala  platéza       
     
     
    
    
    
    
     
     
     
     
     
 Morský vlk  barramundi K    
K   
     
    
    
    
 K 
K   
K   
K   
K   
K   
 Halibut  kambala       
     
     
    
    
    
    
     
     
     
     
     
 Pražma  red snaper, morský vlk       
     
     
    
 K  
K    K        
     
     
     
     
 Platéza kambala       
     
     
    
    
    
    
     
     
     
     
     
 Trigla  treskovité druhy       
     
     
    
 K   K    K   K    K               
     
 Mugil  morský vlk       
     
     
    
    
    
    
     
     
     
     
     
                           
                           

    Slabá dostupnosť

    Stredná dostupnosť

    Vysoká dostupnosť

 

Späť.