Ryby-špeciality
Ryby-špeciality
Ryby-špeciality
rybyspeciality.sk
rybyspeciality.sk
rybyspeciality.sk

Pitvanie kapra

Najlepší kapor na filetovanie je šupináč. Šupiny neškrabeme. Odstránime ich nasledujúcim spôsobom. Po vypitvaní a odstráneni  hlavy, od chvosta zasunieme nôž popod šupiny a smerom k hlave ich podriezame. Vznikne nám tzv. pyžamo čo sú vlastne šupiny s tenkou časťou kože. Kožu neodstraňujeme, po tomto úkone je tenká a to najlepšie zostane na kaprovi.

Pokiaľ máme kapra lysca, šupiny odstránime škrabákom alebo nožom. Kapor lysec má hrubú kožu oproti kaprovi šupináčovy. Pokiaľ chceme kožu stiahnuť, je dobré si kúpiť šupináča nakoľko sa koža z neho ľahšie sťahuje.

Filetovanie a pitvanie kapra

Po odstránení šupín vedieme rez z ritného otvoru medzi plutvami až k žiabram. Rez vedieme plytko aby sme neporušili žlč.

Filetovanie a pitvanie kapra

Po vypitvaní môžeme použiť ikry alebo mlieč z vyčisteného kapra.

Filetovanie a pitvanie kapra

Filetovanie a pitvanie kapra

Späť.