Ryby-špeciality
Ryby-špeciality
Ryby-špeciality
rybyspeciality.sk
rybyspeciality.sk
rybyspeciality.sk


Ponuka

Mrazené morské živočíchy - kôrovce

Raky, Astacus leptodactylus
Rak sladkovodný 20/30,, Astacus leptodactylusFrancúzskoLovsladkovodné raky
Homár, Homarus americanus
Homár 0,5-2kgUSALovhomárovité
Mäso z homára, 320gUSALovhomárovité
Krab kamčatský, Paralithodes camtschaticus
Krab celý, 400-600gNórskoLovpustovníky
Krab kamčatský mäsoNórskoLovpustovníky
Krab kamčatský nohyNórskoLovpustovníky
Langusta Európska, Palinurus elephas
Langusta chvosty, 280gTalianskoLovlangustovité
Langustinky, Nephrops norvegicus
Langustinky - 8/12TalianskoLovhomárovité
Langustinky schránkyTalianskoLovhomárovité

Späť